Rakennuttaminen 

• Projektinjohto
• Kilpailutus
• Pääsuunnittelu
• Valvonta...

Rakennesuunnittelu 

• Betoni-, Puu- ja Teräsrakenteet

Rakennussuunnittelu 

• Arkkitehtisuunnittelu

Mittauspalvelut 

• Takymetri- ja GPS-mittaukset

Maa-ainessuunnittelu 

• Soranotto- ja Kalliolouhosuunnittelu
• Ympärisöluvat

Toteutamme » Rakennesuunnittelu

Toteutamme rakennesuunnittelua monipuolisesti niin omiin, kuin toistenkin suunnittelemiin kohteisiin.

Suunnittelumme piiriin sisältyy mm:
• Paalutus (teräs-, pienbetoni ja betonipaaluilla)
• Muut perustusrakenteet paikallavalurakenteisina tai esivalmistettuina elementteinä
• Rungot teräksestä, betonista, liimapuusta sekä CLT:stä
• Kattorakenteet

Laadimme tarvittaessa teräsosa-, työ- ja konepajakuvat, sekä elementtisuunnitelmat ja -kaaviot tilaus- ja jopa tuotantotasolle asti.

Rakennesuunnittelulla on erittäin suuri merkitys kohteen oikeaoppisessa ja kustannustehokkaassa toteuttamisessa. Rakennesuunnitteluun kannattaa varata riittävästi aikaa, sillä siten varmistetaan kohteen toteutuksen katkoton eteneminen sekä vältytään yllätyksiltä rakennusvaiheessa.

Suunnittelussa meillä on käytössämme perinteisten mitoitusalustojen lisäksi erilaisia omia mitoituspohjiamme, sekä 3D-pohjaiset Jigi ja Scia Engineer ohjelmistot, joilla pystymme mitoittamaan vaativatkin kohteet.

Kaikki rungot ja isot rakennekokonaisuudet mallinnamme 3D-maailmassa, jossa asioita on hyvä tarkastella. Mallimme ovat IFC standardin mukaisia ja siten yhteensopivia muiden saman kohteen suunnittelijoiden mallien kanssa.