Rakennuttaminen 

• Projektinjohto
• Kilpailutus
• Pääsuunnittelu
• Valvonta...

Rakennesuunnittelu 

• Betoni-, Puu- ja Teräsrakenteet

Rakennussuunnittelu 

• Arkkitehtisuunnittelu

Mittauspalvelut 

• Takymetri- ja GPS-mittaukset

Maa-ainessuunnittelu 

• Soranotto- ja Kalliolouhosuunnittelu
• Ympärisöluvat

Toteutamme » Rakennussuunnittelu

Olemme toteuttaneet asiakaslähtöistä rakennussuunnittelua jo neljänvuosikymmenen ajan. Lähtökohtanamme on asiakkaan tarpeet ja mielikuvat lopputilanteesta, käytettävissä olevat realistiset varat ja hankkeen kustannukset. Puhuttiin sitten pihasaunaprojektista tai useiden miljoonien kertahankkeesta. Tyytyväinen asiakas ja tyytyväinen tekijä hankkeen lopussa on tavoitetila, joka ajaa meitä eteenpäin ja innovoimaan uutta ja etsimään yhteisiä ratkaisuja.

Työskentelymme tukeutuu alun lyijykynä skitsaamisten jälkeen 3D suunnitteluohjelmistoihin, joissa asiakas saa varsin pian "käydä ja kokea” rakennuksen 3D-maailmassa. Koska toimistollamme on myös vankkaa rakennesuunnitteluosaamista, alamme jo varhaisessa vaiheessa miettiä miten kohde voitaisiin toteuttaa järkevästi ja kustannustehokkaasti.

Suunnittelemme mm.
• Teollisuusrakennukset, varastot, maneesit
• Liike- ja toimistorakennukset
• Julkiset koulu-, päiväkoti- ja hoitolaitokset
• Asuinrakennukset


Pääsuunnittelijan tehtävät:
Toimimme pääasiassa monissa omissa kohteissamme pääsuunnittelijan roolissa, mutta myymme joskus osaamistamme myös muihin projekteihin, jossa olemme jossain muussa roolissa jo mukana. Harvoin olemme pelkästään pääsuunnittelijan roolissa yksistään. Syynä tähän on ehkä se, että pääsuunnittelijan rooli on oikein hoidettuna vaativa ja vaatii syvällistä perehtymistä kohteen eri suunnitelmiin. Voit kuitenkin kysyä; meiltä löytyy useampi henkilö, joka on hoitanut tätä vastuullista tehtävää.