Rakennuttaminen 

• Projektinjohto
• Kilpailutus
• Pääsuunnittelu
• Valvonta...

Rakennesuunnittelu 

• Betoni-, Puu- ja Teräsrakenteet

Rakennussuunnittelu 

• Arkkitehtisuunnittelu

Mittauspalvelut 

• Takymetri- ja GPS-mittaukset

Maa-ainessuunnittelu 

• Soranotto- ja Kalliolouhosuunnittelu
• Ympärisöluvat

Toteutamme » Rakennuttaminen - Projektinjohto

Meiltä saat rakennuttamisen palvelut sekä projektinjohtamisen asunto-, liike- ja teollisuusrakentamisen tarpeisiin niin korjaushankkeissa, kuin uudiskohteissakin.

Tarjoamme palveluitamme myös julkisenrakentamisen kohteisiin kuten tehostetun hoidon yksiköt, päiväkodit, koulut ja ARA-rahoitetut hankkeet.

Toimimme projektissasi ulkoistettuna rakennuttajatehtäviä suorittavana organisaationa, tai lisäresurssina tarpeesi mukaan. Rakennuttamistehtävien laajuus määritellään hankkeen alussa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa hanketta konsultointia hyödynnetään, sitä paremmin se palvelee hankkeen kustannustehokkuutta.

Mielellään olemme ohjaamassa hankettasi jo aloitusvaiheessa kun:
• Mietitään tilatarpeita
• Etsitään mahdollista rakennuspaikkaa
• Tutkitaan eri rahoitus- ja toteutus- (urakointi) tapoja
• Valitaan suunnittelijoita

Tunnemme rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuudet

Mitä laajempi rakennushanke on kyseessä, sitä enemmän sopimuksia ja yhteiskunnan asettamia velvoitteita siihen liittyy. Olipa projektisi suuri tai pieni, julkinen tai yksityinen, huolehdimme siitä, että velvollisuutesi tulevat hoidetuksi. Jotta lopputulos palvelee tilaajansa ja käyttäjiään parhaalla mahdollisella tavalla, otamme huomioon:

• Liiketoimintasi ja rakentamisen prosessit
• Eri urakkamuodot
• Erityyppisten hankkeiden ominaispiirteet.

Johdamme ja valvomme projektia takuuvaiheen tehtäviin saakka. Projektihenkilömme toimii yhdyshenkilönä hankkeen muihin osapuoliin ja sidosryhmiin, kuten viranomaisiin, suunnittelijoihin ja urakoitsijoihin.

Rakennuttamistehtäviämme voivat olla:
• Esi- ja hankeselvitys
• Hankesuunnittelu
• Hankkeen aikataulutus
• Suunnittelijoiden kilpailutus ja tilaajan avustaminen valinnassa
• Suunnittelusopimusten laadinta ja suunnittelun ohjaus sekä suunnittelukokousten hoitaminen
• Käyttäjäyhteistyöstä huolehtiminen
• Urakoitsijoiden kilpailutus ja tilaajan avustaminen valinnassa
• Urakkasopimusten laadinta ja urakkasuoritusten valvonta
• Rakentamisen ohjaus tilaajan edunvalvojana sekä mm. työmaakokousten hoitaminen
• Projektin kustannusohjaus ja -seuranta
• Rakennustöiden valvonta
• Hankkeen vastaan- ja käyttöönottoon liittyvät tehtävät
• Takuu- ja haluttaessa käytönaikaiset tarkastukset

Hankkeen onnistunut toteutus
Uskomme, että hankkeen onnistumisen kannalta olennaista on toimiva yhteistyö omistajien, loppukäyttäjien, viranomaisten, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja kehittäjien välillä. Yhdistämällä projektin eri sidosryhmien laajan kokemuksen ja meidän tietämyksemme, pystymme varmistamaan, että hanke on onnistunut kaikkien osapuolien näkökulmasta.